Zásady zpracování cookies a osobních údajů

2. Správce osobních údajů

3. Kontaktní údaje

 

4. Prohlašujeme

 Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že: budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plníme/plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

 

5. Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 Poskytování služeb, plnění smlouvy vaše osobní údaje v rozsahu, který nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. email, zaslání přístupů do aplikace, zasílání novinek, dodání produktů a služeb, atp.).

 Vedení účetnictví – jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

 Marketing – zasílání novinek Vaše osobní údaje (e-mail, jméno a příjmení), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení.

 Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají.

 V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 Pokročilý marketing na základě souhlasu – pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob.

 Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

 

6. Cookies

 Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte.

 Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

 Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

 Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů.

 Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

 

7. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

 Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje.

 Chráníme je, jako kdyby byly naše vlastní.

 Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

 

8. Předání osobních údajů třetím osobám

 K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci.

 Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit v duchu platné legislativy a na dané zpracování se specializují.

 Jsou to poskytovatelé následujících platforem: ECOMAIL.CZ, s.r.o. a účetní společnost.

 Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování.

 Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

 

9. Předávání dat mimo Evropskou unii

 Veškeré zpracování osobních údajů je prováděno na území EU.

 

10. Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Budeme moc rádi, pokud nás nejprve budete o tomto podezření informovat, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

 

11. Odhlášení ze zasílání novinek a obchodních sdělení

E-maily s novinkami, inspirací, články, atp. vám zasíláme, jste-li náš zákazník na základě oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu.

V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 

12. Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.

Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.

Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 

Zhlédnutí: 29